مسئولان دانشکده

 

  دکترشهنازمرادی

مسئول برنامه ریزی و امور کلاسها

علی براری 

کارشناس امور امتحانات

ناصر حمزه لویی

مسئول آموزش

علیرضا رهی

کارشناس آزمایشگاه

غلامعلی رودافشانی

کارشناس آزمایشگاه

خسرو حنیفی

مسئول امور عمومی
    سید خسرو حسنی                     مسئول آزمایشگاه
 مهندس کیانوش شیر محمدی         کارشناس آزمایشگاه ها