اداره پژوهش دانشکده

 

کارشناس امور پژوهشی : عباس محمدی

تلفن: 2276-76505894- 021

پست الکترونیک: abbasabali65@yahoo.com

 

نحوه گردش امور پایان نامه ها

مرحله

اقدامات

مسئولیت و پیگیری

دانلود فرمها

 

 انتخاب موضوع

- مشورت با استادان گروه، انتخاب موضوع، تعیین استاد راهنما، مشاور( استاد راهنما و مشاور باید طبق ظرفیت کدینگ خود، راهنمایی و مشاوره دانشجو را برعهده بگیرید و هر گونه تاخیر در دفاع دانشجو بعلت عدم وجود ظرفیت کدینگ برعهده استاد مربوطه می باشد)

- تهیه سایر مدارک (انتخاب واحد آخرین نیمسال –تأئیدیه تکراری نبودن موضوع و ...)

- تکمیل فرم پروپوزال از طریق سامانه اتوماسیون پایان نامه ها

- بعد از تأیید عنوان پروپوزال عنوان موضوع انتخابی نباید دستکاری یا عوض شود. و هرگونه تغییری بایستی پس از درخواست دانشجو و تائید استاد راهنما و شورای گروه آموزشی سپس در شورای پژوهشی بعدی دانشکده مطرح گردد و مجدداً پس از گذشتن 6 ماه از تاریخ تصویب شورای پژوهشی دانشکده مجوز دفاع داده خواهد شد.

دانشجو

 

فرم پروپوزال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویب

 

 

 

 

تصویب گروه

بررسی و طرح پروپوزال در شورای تخصصی گروه و ارسال پروپوزال به شورای پژوهشی دانشکده در صورت تصویب.

مدیر گروه /

دانشجو

 

 

 تصویب شورای پژوهشی دانشکده

بررسی و طرح پروپوزال در شورای پژوهشی دانشکده جهت تصویب پایان نامه ، از زمان تأیید پروپوزال در شورای پژوهشی دانشکده  موضوع پایان­ نامه قطعیت می­ یابد و دانشجو(در صورت نداشتن ممنوعیت آموزشی و دانشجویی) 6 ماه بعد از تایید پروپزال در شورای پژوهش دانشکده می تواند دفاع نماید.طبق بخشنامه شماره 212427/83 مورخ 2/7/91 و مطابق ماده 7 بخشنامه 12579/73 مورخ 24/1/87). لذا دفاع پیش از موعد مقرر امکان­پذیر نیست.

پژوهش دانشکده

 

 اخذ کد پایان نامه

دریافت کد پایان نامه از سیستم کدینگ پایان نامه سازمان مرکزی دانشگاه

 مسئول کدینگ دانشکده

 

اجرای پایان نامه

تحویل گزارش پیشرفت کار

اجرای پایان نامه توسط دانشجو زیر نظر اساتید و تهیه گزارش پیشرفت کار طی دو مرحله به فاصله سه ماه از هم و تحویل به دفتر پژوهش دانشکده. تاریخ تحویل فرم گزارش کار اول  به دفتر پژوهش دانشکده ملاک عمل جهت انجام دفاع از پایان نامه خواهد بود. در طول اجرای پایان نامه دانشجو باید حداقل در دو جلسه دفاع مربوط به گروه آموزشی خود شرکت نموده و فرم 4 را تکمیل نمایند و به مدیر پژوهش دانشکده تحویل نمایند.

دانشجو

دانلود فرم 4 (پیشرفت کار)

دانلود فرم 5 (شرکت در جلسه دفاع)

 

 

مراحل پیش دفاع

 

 

 اعلام آمادگی دفاع توسط دانشجو به استاد راهنما و مشاور

دانشجو

دانلود فرم6

اعلام امادگی دفاع

تسویه حساب آموزشی و مالی

انجام تسویه حساب مقدماتی آموزشی و پژوهشی توسط دانشجو بر طبق فرم 7

دانشجو

فرم مجوز اموزشی دفاع

 

  فرم درخواست تاریخ دفاع

داوری پایان نامه

انتخاب داوران داخلی و خارجی توسط مدیر گروه و ارسال یک نسخه از پایان نامه جهت مطالعه داوران (دارای رتبه حداقل استادیاری)

مدیر گروه/ دانشجو

تعیین زمان و مکان دفاع

تعیین زمان و مکان دفاع توسط راهنما، مشاور و داور با هماهنگی مدیر گروه و پیگیری دانشجو بر طبق فرم 7

دانشجو

صدور ابلاغیه دفاع

صدور ابلاغ و دعوتنامه برگزاری جلسه دفاعیه پژوهش دانشکده و تحویل به اساتید راهنما، مشاور و داور توسط دانشجو

پژوهش دانشکده- دانشجو

 

 

مرحله دفاع

 

برگزاری جلسه دفاعیه با حضور اساتید راهنما، مشاور،داور با حضور مدیر گروه تخصصی و نماینده پژوهش دانشکده.

در صورت عدم حضور هر یک از اساتید (راهنما، مشاور و داوران)  دفاع برگزار نخواهد شد.

 

دانشجو / مدیر گروه/ نماینده پژوهش دانشکده

 

فرم انصراف از چاپ مقاله

فرم نمره چاپ مقاله

فرم تعهد چاپ مقاله

نحوه صحیح درج نام دانشگاه در مقالات

     تدوین پایان نامه

 نگارش پایان نامه

زیر نظر استاد راهنما و مشاور

دانشجو

 شیوه نامه تدوین پایان نامه

فرم منشور اخلاقی

تحویل پایان نامه

 

 

 

 

 

تحویل CD پایان نامه به اساتید راهنما،مشاور،کتابخانه،گروه تخصصی.

دانشجو

ثبت پایان نامه در سایت ایران داک و ارائه نسخه کد رهگیری

فرم ثبت و توصیف پایان نامه

فرم تحویل نسخه های پایان نامه (نمونه)

فرم مربوط به استفاده از کمک هزینه پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد / دکتری

 

 

لازم به توضیح است کلیه این مراحل می بایست در سایت دانشگاه(پژوهشیار)ثبت گردد.

بدین منظور ابتدا با مراجعه با خانم مهندس هاشم نیا واقع در طبقه سوم ساختمان اداری نسبت به اخذ کد ورمز ورود اقدام نمایندو سپس با هماهنگی استاد راهنما و مدیر گروه نسبت به تکمیل  مراحل آن زیر نظر مدیر محترم پژوهشی دانشکده اقدام نمایند