تماس با دانشکده

آدرس دانشکده کشاورزی و علوم پایه:

رودهن - بلوار شهید استاد مطهری - مجتمع دانشگاهی واحد رودهن - ساختمان شماره 5

 

شماره تلفن دانشگاه: 9-76505891  و  24-76505015

شماره تلفن رئیس دانشکده: 76501812

شماره تلفن گروه زیست شناسی: 76500606

داخلی امور کلاس ها: 2257

داخلی مدیر گروه های شیمی و فیزیک: 2518

داخلی مدیر گروه های کشاورزی و محیط زیست: 2287

داخلی امور پژوهشی:  2276