معرفی دانشکده


                                           به دانشکده کشاورزی و علوم پایه خوش آمدید.

با توجه به تغییرات سریع پیش رو و روند توسعه بخش های مختلف آموزشی، پژوهشی، فناوری و اقتصادی واحدهای آموزشی، بدون شک حرکت بدون داشتن نقشه راه ما را سردرگم و به مرور دچار مشکل خواهد نمود. 

بخش کشاورزی یکی از بخش های زیر بنایی مهم از نظر توسعه و یشرفت کشورهای در حال توسعه می باشدو توجه به آن امری اجتناب ناپذیر است. در کشور ما نیز کشاورزی می تواند بعنوان یکی از محورهای توسعه اقتصادی مدنظر قرار گیرد. بخش آموزش، تحقیقات و فناوری کشور می تواند نقش مهمی در این توسعه داشته باشد. امید است ما نیز بتوانیم به عنوان جزئی از جامعه علمی کشورمان نقشی هر چند کوچک ولی موثر در عزت و پایداری  نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایفا نماییم.


چشم انداز دانشکده کشاورزی و علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن:
بر اساس تحقق سند جامع علمی کشور و در راستای تحقق چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، دانشکده کشاورزی و علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن دانشکده ای است:
•با زیرساخت های بومی و پیشرفته در آموزش ، تولید و ترویج علم نافع، گسترش مرزهای دانش و فناوری در مقیاس جهانی
•دارای تعاملات داخلی و بین المللی سازنده و موثر
•مولد ارزش افزوده اقتصادی حاصل از دانش، پژوهش و فناوری
•دارای توان رقابت در سطح داخلی و بین المللی


ماموریت:
دستیابی به جایگاه مناسب در بین 15 قطب برتر کشاورزی در کشور در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی و فناوری و تلاش برای ارتقای مداوم آن به منظور توسعه علمی، پژوهشی، فرهنگی و اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

اهداف:
1-توسعه پویا و پایدار آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و فناوری
2-دستیابی به سهم مناسبی از منابع مالی پایدار دانشگاه
3-کمک به ارتقاء فرهنگی اساتید و دانشجویان
4-ارتقاء موقعیت دانشکده کشاورزی در سطح دانشگاهی، ملی و بین المللی به عنوان یکی از دانشکده های برتر
5-توسعه دوره های آموزشی بویژه تحصیلات تکمیلی با تأکید بر افزایش اثربخشی  آموزشهای  دانشگاهی  و تکیه بر نیازهای کشور
6-ایجاد دوره های آموزش مجازی
7-ارتقاء کیفیت و شیوه آموزش
8-افزایش سهم دانشکده در تولید و نشر علم 
9-توسعه و تنوع منابع مالی با بهره گیری از ظرفیت های آموزشی، پژوهشی و  فناوری
10-ایجاد زمینه کافی به منظور تجاری سازی فناوری های توسعه یافته در دانشکده
11-توسعه و ارتقاء کیفیت خدمات دانشجویی
12-بهبود مستمر مدیریت اجرایی و علمی دانشگاهی
13-فراهم آوردن امکانات و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری روزآمد
14-ارتقاء همکاری با مراکز علمی- فراهنگی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی
15-تحقق فرهنگ و معارف اسلامی، تقویت فضایل اخلاقی و ایمان، و اشاعه امید به آینده بر پایه قرآن، مکتب اهل بیت(ع) و ارزشهای انقلاب اسلامی.