برگزاری سخنرانی علمی در خصوص "مقایسه خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک در تیپ‌های مختلف اراضی"

۰۷ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۱۹ کد : ۴۱۳۶ رویدادها اخبار
تعداد بازدید:۱۶۶۳
سخنرانی علمی در خصوص "مقایسه خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک در تیپ‌های مختلف اراضی" توسط سرکارخانم دکتر مریم دادگر استادیار دانشکده کشاورزی و علوم پایه قرار است در روز چهارشنبه مورخ ۰۹-۰۳-۹۷ راس ساعت ۱۰:۳۰ در اتاق دفاع دانشکده کشاورزی و علوم پایه برگزار می شود.

سرکار خانم دکتر مریم دادگر استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی و علوم پایه، پژوهشی در خصوص "مقایسه خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک در تیپ‌های مختلف اراضی (مطالعه موردی: منطقه دماوند)" به انجام رسانده اند، که نتایج پژوهش مذکور در روز چهارشنبه مورخ 09-03-97 با علاقمندان در میان گذاشته می شود. لذا از همه دانشجویان و اساتید محترم دعوت می شود در جلسه مذکور حضور بهم رسانند.


( ۱۱۳ )

نظر شما :