مسئولان دانشکده

 

  دکترشهنازمرادی

مسئول برنامه ریزی و امور کلاسها

علی براری 

کارشناس امور امتحانات

ناصر حمزه لویی

مسئول آموزش

علیرضا رهی

کارشناس آزمایشگاه

غلامعلی رودافشانی

کارشناس آزمایشگاه

خسرو حنیفی

مسئول امور عمومی