گروه باغبانی                                       به گروه باغبانی خوش آمدید.آشنـایـی با گـروه مهندسـی باغبانـی:

رشته باغبانی یکی از مهمترین رشته های کشاورزی است که با رشته های بیوشیمی و مهندسی ژنتیک رابطه نزدیکی دارد. با توجه به افزایش روز افزون جمعیت، رشته باغبانی با تولید حدود 40% مواد غذایی، نقش مهمی در تأمین مواد غذایی مورد نیاز بشر دارد. تخصصی-شدن پرورش گیاهان و درختان میوه، نیاز به استفاده بهینه از ابزار و امکانات و همچنین تربیت نیروی متخصص دارد. از طرفی بر اساس رویکـرد جدید دانشگاه آزاد اسلامی، پذیرش دانشجویان در این رشته بدون برگزاری آزمون سراسری (بدون کنکور) می¬باشد و داوطلبان با مراجعه به این واحد دانشگاهی، قادر خواهند بود در این رشتـه ثبت نام بعمل آورند.  
گروه مهندسی علوم باغبانی رودهن از سال 1390 فعالیت خود را در زمینه پذیرش و تربیت دانشجو در مقطع کارشناسی آغاز نموده است. خاطر نشان می گردد که رشته علوم باغبانی در مقطع کارشناسی ارشد دارای 6 گرایش به شرح زیر می باشد:
1-بیوتکنولـوژی و ژنتیک مولکولـی
2-فیزیولـوژی و اصلاح گیاهان دارویـی
3-فیزیولـوژی و اصلاح درختان میوه
4-فیزیولـوژی و اصلاح سبزیهـا
5-فیزیولـوژی و اصلاح  گیاهان زینتـی
6-فیزیولـوژی و فناوری پس از برداشت


این گروه دارای گلخانه ها و باغات میوه و آزمایشگاه های مجهز به شرح زیر می باشد :
1-گلخانه تولید سبزی و صیفی
2-گلخانه تکثیر گیاهان آپارتمانی
3-مزرعه پرورش انواع سبزی و صیفی
4-سوله پرورش قارچ صدفی
5-مزرعه زعفـران
6-آزمایشگاه کشت بافت گیاهان زینتی و باغی
7-انواع باغات درختان میوه
8-خزانه تولید نهال
9-مرکز تحقیقات کشت گیاهان دارویی در دست احداث

               صنعت و بازار کـار
فارغ التحصیلان این رشته علاوه بر مراکز دولتی در بخش های خصوصی می توانند مشغول به کار گردند. از جمله فعالیت های خصوصی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
-محاسبه، ساخت و اجرای  گلخانه های تولید گل و سبزی، شاسی های گرم و سرد، خزانه های تولید نشاء و سایر ادوات باغبانـی 
-نظارت و اجرا در کاشت باغ های پیشرفته و همچنین تولید ارقام جدید میوه و سبزی 
-فعالیت در زمینه های تحقیقات کشاورزی در بخش باغبانی
-طراحی باغ و پارک و فضای سبز شهری و نظارت و اجرای طرح های فضای سبز، چمن کاری و گـل کاری
-انجام بسیاری از فعالیت های نقشه برداری جهت اجرا و ایجاد باغ هـا و فضای سبز
-تولید نهال و پرورش گل و ایجاد نهالستان و گلستان های پیشرفتـه
 
                
                         


از مراکز دولتی می توان به وزارت جهاد کشاورزی، سازمان انـرژی اتمـی، وزارت نفت، سازمان جنگـل ها و مراتع، وزارت نیـرو، وزارت آموزش و پرورش، سازمان حفاظت محیط زیست، وزرات علوم تحقیقات و فـن آوری، مراکز تحقیقاتی تابعـة این سازمان ها و وزراتخانه ها اشاره نمود. همچنین دانش آموختگان این رشته می توانند به عنوان مدرس در مدارس، دبیرستان ها و هنرستان های دولتی و خصوصی مشغول به فعالیت شوند.
 
                     واحد رودهن در این رشته بدون آزمون دانشجو می پذیرد.