بارگذاری طرح درس استادان محترم گروه کشاورزی

طرح درس استادان گروه کشاورزی

۱۴ مهر ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰ کد : ۴۹۲۵ اخبار
تعداد بازدید:۶۶
دانشجویان محترم که درس طرح درس را اخذ نمودند می توانند با مراجعه به سایت دانشکده(امور آموزشی-طرح درس) نسبت به دانیود آن اقدام نماید.

نظر شما :