جلسه هم اندیشی استادان

جلسه هم اندیشی استادان دانشکده کشاورزی و علوم پایه

۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۴:۴۱ کد : ۴۰۳۱ رویدادها تیکر
تعداد بازدید:۱۹۶
دانشکده کشاورزی و علوم پایه با هدف تبادل نظرات و پیشنهادات اعضای هیات علمی در زمینه های علمی و فرهنگی اقدام به برگزاری "جلسه هم اندیشی استادان" در ساعت ۱۱ روز دوشنبه مورخ ۱۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ می نماید. بدینوسیله از همه اساتید محترم این دانشکده دعوت می شود در جلسه مذکور شرکت نمایند.
جلسه هم اندیشی استادان دانشکده کشاورزی و علوم پایه

( ۲ )