جذب ایده های فناورانه در مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه

۰۲ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۵:۲۱ کد : ۳۴۱۳ رویدادها
تعداد بازدید:۱۳۹

مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه در سومین مرحله شناسایی وجذب ایده ها ی فناورانه از کلیه اساتید ودانشجویان دعوت بعمل می آورد ایده های فناورانه خود را جهت بررسی واستقرار و بهره مندی از حمایت های مالی ومعنوی مرکز رشد به دفتر مرکز واقع در خیابان دانشگاه ، ساختمان شماره 5 ، مرکز رشد تحویل نمایید . تلفن تماس :76503109

زمینه های مطالعاتی مورد نیاز:

- استفاده از نانو در صنعت بسته بندی محصولات کشاورزی

- رفع معضلات اجرایی و علمی شبکه دامداری، مرغداری و گاوداری

- رفع مشکلات سردخانه داران مانند نگهداری و ماندگاری و یا تازه خوری

- چالش ماندگاری محصولات کشاورزی و غذایی 

 


نظر شما :